Palko perusti suun terveydenhuollon jaoston valmistelemaan suositusta hampaiden korjaamisesta keramialla tai kruunuilla

1.11.2019 10.20
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) alkaa valmistella suositusta aiheesta ”Pitkälle vaurioituneiden tai lohjenneiden hampaiden korjaaminen keramialla tai kruunuilla”

Suomessa julkisen terveydenhuollon ja yksityissektorin hammaslääkärit tekevät vuosittain yhteensä yli 3 miljoonaa paikkaushoitotoimenpidettä. Aikuisten hampaiden paikkauksista 65 % tehdään aiempien paikkausten korjaamiseksi tai uusimiseksi. Paikkaamalla hammas keramialla tai päällystämällä se kruunulla pyritään saavuttamaan pitkäaikainen ratkaisu hampaan kunnon ylläpitämiseksi verrattuna saman hampaan toistuvaan paikkaamiseen yhdistelmämuovitäytteillä. Tällä hetkellä kruunuttamista ja keramiaa käytetään hampaiden korjaamiseen julkisessa suun terveydenhuollossa vain vähän. Valmistelutyössä selvitetään tutkimuksista keramian ja kruunuttamisen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Palko on nimittänyt suosituksen valmistelutyötä varten jaoston:

Taina Remes-Lyly, HL, puheenjohtaja

Olli-Pekka Lappalainen, LT, EHL, jäsen

Antti Kämppi, EHL, jäsen

Inese Outakoski, EHL, jäsen

Ritva Näpänkangas, EHL, jäsen 

Tuija Raivio, HL, jäsen      

Helena Forss EHL, jäsen 

Sari Helminen, EHL, HLT, asiantuntijajäsen

Merja-Liisa Auero, EHL asiantuntijajäsen

Jaosto aloittaa toimintansa marraskuussa 2019. Suositus valmistuu loppuvuodesta 2020.

Lisätietoja:

PALKOn pääsihteeri, [email protected],  tai puh. 02950 63133.

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected], tai puh. 02951 63409.

P.S. Tilaa PALKOn uutiset sähköpostiisi kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi!

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi