Palko valmistelee suositusta Efgartigimodi alfa myasthenia graviksen hoidossa

Julkaisuajankohta 30.1.2023 16.38
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suositusta Efgartigimodi alfa myasthenia graviksen hoidossa.

Suosituksen tietopohja perustuu joulukuussa 2022 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin.

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on kevät 2023, jolloin se tulee otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi. Lopullinen suositus julkaistaan arviolta kesäkuussa 2023. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected]  22.2.2023 saakka.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo ([email protected] , 0295 163 221).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisä-tietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.