Palko valmistelee suosituksen epkoritamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

Julkaisuajankohta 28.5.2024 12.18
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suositusta epkoritamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa. 

Suosituksen tietopohja perustuu toukokuussa 2024 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin 
Epkoritamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa: Uusien sairaalalääkkeiden arviointi (julkari.fi).

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on syyskuu 2024, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi.  Lopullinen suositus pyritään julkaisemaan marraskuussa 2024. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected] 27.6.2024 saakka. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Outi Salminen ([email protected]) +358  295 163 448

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.