Palko valmistelee suosituksen Trastutsumabi-derukstekaani levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa

Julkaisuajankohta 17.8.2021 12.55
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvoston lääkejaosto on aloittanut valmistelemaan suositusta seuraavasta lääkehoidosta: Trastutsumabi-derukstekaani levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, ja noin 12–15 prosenttia rintasyövistä on HER2-positiivia. Suositus koskee trastutsumabi-derukstekaanin käyttöä leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa aikuispotilailla, jotka ovat aiemmin saaneet vähintään kahta anti-HER2- pohjaista hoitoa.

Suositus perustuu Fimean arviointiraporttiin.

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021, jolloin se tulee otakantaa.fi –palveluun kommentoitavaksi.  

Lisätietoja antaa asiantuntija Laura Sandström, [email protected] tai 0295 163759.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta