Palko valmistelee suositukset Elranatamabi ja Talketamabi edenneen multippelin myelooman hoidossa

Julkaisuajankohta 14.5.2024 10.37
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suosituksia Elranatamabi ja Talketamabi edenneen multippelin myelooman hoidossa.

Suositusten tietopohjat perustuvat 19.4.2024 julkaistuihin Fimean arviointiraportteihin:

Suositusluonnosten arvioitu valmistumisaika on elo-syyskuu 2024, jolloin ne tulevat otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi.  

Lopulliset suositukset pyritään julkaisemaan joulukuussa 2024. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suositusten valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected] 15.6.2024 saakka.  

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Outi Salminen ([email protected] +358  295 163 448).

 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.