Palko valmistelee suositusta glofitamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

Julkaisuajankohta 27.2.2024 13.19
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suositusta Glofitamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa.

Suosituksen tietopohja perustuu 27.2.2024 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin
Glofitamabi uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa (julkari.fi)

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2024, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi.  Lopullinen suositus pyritään julkaisemaan elokuussa 2024. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected]  15.3.2024 saakka. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Outi Salminen ([email protected]) +358  295 163 448

Palko toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.