Palko valmistelee suositusta Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa

Julkaisuajankohta 12.10.2023 10.45
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suositusta Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa.

Suosituksen tietopohja perustuu heinäkuussa 2023 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin.

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2023, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi.  Lopullinen suositus pyritään julkaisemaan helmi- tai maaliskuussa 2023. 

Palko varaaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected] 5.11.2023 saakka. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reima Palonen ([email protected]) +358  295 163 090.

Palko toimii sosaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetlemien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.