Palko valmistelee suositusta tebentafuspista

Julkaisuajankohta 26.8.2022 13.21
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto on aloittanut valmistelemaan suositusta Tebentafuspi silmän suonikalvoston melanooman hoidossa.

Suosituksen tietopohja perustuu elokuussa 2022 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on loka-joulukuu 2022, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected]  16.9.2022 saakka.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo ([email protected], 0295 163 221).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisä-tietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.