Palko valmistelee suositusta transkraniaalisesta magneettistimulaatiosta ja aivojen tasavirtastimulaatiosta

Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.24
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) päätti kokouksessaan 15.6.2022, että se alkaa valmistella suositusta aiheesta transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) masennuksen ja kroonistuneen kivun sekä aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) masennuksen hoidossa.

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) ovat neuromodulaatiohoitoja, jotka perustuvat hermoston toiminnan säätelyyn, eivätkä vaadi kajoavia toimenpiteitä, kuten leikkausta. Transkraniaalisella magneettistimulaatiolla ja aivojen tasavirtastimulaatiolla hoidetaan eri sairauksia, kuten masennusta ja neuropaattista kipua. Hoitoa ei ole yhdenvertaisesti tarjolla Suomessa ja jonotusajat ovat paikoittain pitkiä. Palko näkee tärkeänä selvittää lisää menetelmien vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia hoitojen yhdenvertaiseen tarjoamiseen Suomessa. 

Suositusta valmistellaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaostossa, jonka jäsenistössä on erityisosaamista lääketieteen erikoisaloilta, psykologiasta, sosiaalityöstä, terveystaloustieteestä sekä terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja järjestämisestä. 

Suosituksen arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa 2023. Tarkempi valmistelun aikataulu täsmentyy talven aikana.  

Suositusluonnos julkaistaan kommentoitavaksi Otakantaa.fi-palvelussa ennen lopullista hyväksymistä ja siitä tiedotetaan Palkon kotisivuilla. Arvioitu kommentointiaika ajoittuu aikaisintaan maalis-huhtikuulle 2023.

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected] 27.11.2022 saakka.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected]  tai 0295163409 ja suunnittelija Heli Sivula, [email protected] tai 0295163391 (31.12.2022 saakka).

 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisä-tietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.