Palko valmistelee suositusta Tremelimumabin ja durvalumabin yhdistelmä maksasolusyövässä

Julkaisuajankohta 5.1.2024 8.47
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on aloittanut valmistelemaan suositusta Tremelimumabin ja durvalumabin yhdistelmä maksasolusyövässä.

Suosituksen tietopohja perustuu lokakuussa 2023 julkaistuun Fimean arviointiraporttiin   
Tremelimumabi maksasolusyövän hoidossa (julkari.fi)

Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on huhtikuu 2024, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi. Lopullinen suositus pyritään julkaisemaan kesäkuussa 2024. 

Palko varaa lisäksi jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected] 19.1.2024 saakka. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Outi Salminen ([email protected]) +358  295 163 448.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.