Palkolta kriteerejä oireettomien henkilöiden röntgentutkimuksiin

Julkaisuajankohta 7.5.2021 13.48
Kolumni

Palveluvalikoimaneuvoston uusi kolmivuotinen toimintakausi käynnistyi ja samalla uusi lakisääteinen tehtävä otettiin työn alle.

Tehtävänä on tänä vuonna valmistella oireettomien henkilöiden röntgentutkimusten oikeutusta koskevia kriteerejä useaan erityyppiseen kuvantamistarkoitukseen, jossa käytetään tietokonetomografiaa (TT), mammografiaa, kaksienergistä röntgenabsorptiotutkimusta (DXA) tai hampaiston röntgenpanoraamakuvausta. 

Valtuutus uuteen tehtävään löytyy joulukuussa 2018 voimaan tulleen uuden säteilylain (859/2018) 111 §:stä. Kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava lääketieteellinen säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa, altistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu. Perustelun laatimisessa on noudatettava Palkon laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä. Vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja.

Kriteerien valmistelu aloitettiin uudessa Kuvantamistutkimusten jaostossa. Valmistelu aloitettiin neljän eri kuvantamistutkimuksen osalta: 1) keuhkojen tietokonetomografia keuhkosyövän löytämiseksi tupakoinnin aiheuttaman kohonneen riskin vuoksi, 2) mammografia rintasyövän löytämiseksi kohonneen rintasyöpäriskin omaavilla altistavan geenimuunnoksen kuten BRCA 1 ja 2 vuoksi, 3) DXA-tutkimus kohonneen murtumariskin löytämiseksi ja 4) panoraama piilevän hammasperäisen tulehdusfokuksen löytämiseksi ennen tiettyjä toimenpiteitä kuten lonkka- tai sydänläppäleikkausta.

Kutakin kuvantamistutkimusta varten valmistellaan erilliset kriteerit ja niille valmistelumuistiot. Valmistelu vastaa pääosin Palkon suositusten valmistelua, mutta lausuntomenettelyssä käytetään oikeusministeriön ylläpitämää Lausuntopalvelu.fi –palvelua ja sen lisäksi voidaan myös järjestää kuulemistilaisuus.

Kriteerien tavoitteena on ensisijaisesti väestön suojaaminen tarpeettomalta säteilyaltistukselta sekä myös varmistaa resurssien tarkoituksenmukainen käyttö, kun turhia tutkimuksia ja niiden aiheuttamia jatkotutkimuksia vältetään. Tämä parantaa pääsyä oikeutetuiksi perusteltuihin tutkimuksiin. Lisäksi potilasturvallisuus paranee, kun vältytään turhilta kajoavilta jatkotutkimuksilta. 
 

Kirjoittanut,

Palkon erityisasiantuntija Ritva Bly