Palkon ajankohtaiskatsaus kesäkuu 2021

Julkaisuajankohta 23.6.2021 15.13
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on kevään 2021 aikana tehnyt toimintakäytäntöihinsä useita muutoksia, jotka muun muassa parantavat viestintää ja helpottavat yhteistyötä.

Palkon suositukset Terveysportissa

Palkon suositukset ja niiden tiivistelmät on jatkossa löydettävissä Palkon kotisivujen lisäksi myös Lääkärin tietokannoista Terveysportista. Materiaali viedään tietokantaan suosituksen lopullisen hyväksymisen jälkeen. 

Palkon suositukset löytää hakusanalla ”palko” ja valitsemalla tietokannaksi Palveluvalikoimaneuvosto tai etsimällä Lääkärin tietokantojen selauksesta Palveluvalikoimaneuvosto-otsikon. Tiettyyn aihepiiriin liittyvät Palko-suositukset tulevat mukaan hakuosumiin myös suosituksen aiheeseen liittyvillä hakusanoilla.

Terveysportti on Kustannus Oy Duodecimin tuottama terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu palvelu.

Sanasto suosituksiin liittyvistä termeistä

Palko on laatinut sanaston palveluvalikoiman määrittelytyöhön liittyvistä termeistä. Sanastoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liittämällä suosituksissa käytettyihin käsitteisiin linkki, jonka kautta saa lisätietoa. Näin myös suositukset lyhenevät. 

Alkuvaiheessa sanasto käsittää 43 termiä, mutta sitä laajennetaan tarpeen mukaan. Sanasto sisältää myös linkkejä muihin tietolähteisiin.

Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoiville

Palko on laatinut ohjeen Palkon suositusluonnoksia otakantaa.fi –palvelussa kommentoiville. Tavoite on helpottaa kommentointia ja parantaa kommenttien hyödynnettävyyttä. 

Avohoidon lääkkeiden arviointi

Palko on tarkentanut käsikirjansa avohoidon lääkkeiden arviointia koskevaa kohtaa vastaamaan nykyistä käytäntöään

Lähtökohta on edelleen, ettei Palko pääsääntöisesti anna suosituksia lääkemääräyksellä apteekista hankittavista avohoidon lääkkeistä. Tämä koskee myös näiden lääkkeiden käyttöä muuhun kuin viralliseen, myyntiluvan mukaiseen käyttöaiheeseen (off label –käyttö). Sairausvakuutuslain 6 luvun 5 §:n perusteella sairausvakuutuskorvausta ei voi saada silloin, kun lääkettä käytetään virallisen käyttöaiheen ulkopuoliseen aiheeseen. 

Palko voi kuitenkin arvioida avohoidon lääkkeitä:

  • osana lääkeyhdistelmää, jossa arvioinnin pääasiallinen kohde on sairaalalääke
    • mikäli avohoidon lääkkeellä ei ole kyseisessä yhdistelmässä käytettäessä sairausvakuutuskorvattavuutta, sen hinnan on oltava sellainen, että potilaan voidaan realistisesti voivan kustantaa sen itse
  • osana muuta terveydenhuollon menetelmää koskevaa arviointia, kun menetelmään sisältyy avohoidon lääkkeen käyttö. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reima Palonen, reima.palonen[a]stm.fi tai 02951 63090 (ei 5.-30.7. eikä 9.-13.8.).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.