Palkon jäsenasioita

17.10.2019 12.48
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokoonpanossa on tapahtunut syksyn 2019 aikana muutoksia.

Palkoa koskevaa valtioneuvoston asetusta on 1.10.2019 alkaen muutettu niin, että puheenjohtajuus ei ole enää sidottu kansliapäällikön virkaan.­ Tämän johdosta Palkon puheenjohtajana alusta lähtien toiminut Päivi Sillanaukee voi edelleen jatkaa puheenjohtajana. Sillanaukee siirtyi 1.10.2019 STM:n kansliapäällikön tehtävästä Hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikön tehtävään.

Palkon jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi on nimitetty lukien STM:n Hyvinvointi- ja palveluosaston Aikuiset-ryhmän johtaja Tuija Kumpulainen.

Kelan edustajiksi Palkoon on nimitetty johtava ylilääkäri Janne Leinonen ja hänen varajäsenekseen vastaava ylilääkäri Kirsi Vainiemi.

Kaikki nimitykset ovat voimassa Palkon kuluvan toimikauden loppuun 30.6.2020 saakka.

Lisätietoja: pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, p. 02951 63133, [email protected]

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.