Palkon käsikirja julkaistu

30.10.2020 13.24
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on julkaissut kotisivuillaan Palkon käsikirjan. Siinä kuvataan Palkon suosituksia antaessaan noudattamat periaatteet ja prosessi.

 

Terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittämistä ohjaavat keskeiset säännökset ovat terveydenhuoltolaissa. Käsikirjassa tarkennetaan ja syvennetään menettelyjä ja periaatteita. Siinä yhdistetään Palkon kuuden toimintavuoden aikana kertyneet kokemukset terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA) yleisiin oppeihin. Käsikirjassa kuvataan myös palveluvalikoiman asema osana tiedon arvoketjua terveydenhuollossa, sen merkitys julkisen terveydenhuollon palvelujen sisällön määrittelyssä sekä vaikutus yksittäisen potilaan tutkimukseen ja hoitoon.

Käsikirjan periaatteita koskeva osio hyväksyttiin kesäkuussa palveluvalikoimaneuvoston päättyneen toimikauden viimeisessä kokouksessa. Jo aiemmin on hyväksytty ja julkaistu palveluvalikoiman määrittelyn prosessin kuvaus.

”Käsikirjan hyväksyminen oli päättyneen Palkon toisen kolmivuotiskauden keskeinen tavoite. Toimikaudella neuvoston toiminta laajentui ja on tärkeää, että saadut kokemukset on saatu koottua yhteen. Käsikirja antaa hyvän pohjan kehittää edelleen julkisen terveydenhuollon sisällön määrittelyä”, toteaa Palkon pääsihteeri Ilona Autti-Rämö.

Terveydenhuoltolain pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluu lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu toiminta. Palkon periaatteiden mukaan tätä arvioitaessa huomioidaan arvioitavan menetelmän vaikuttavuus ja turvallisuus sekä sairauden tai terveysongelman vakavuus. Lisäksi huomioidaan laissa mainitut tutkimustieto ja muu näyttö sekä eettiset ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät näkökohdat, mukaan lukien kustannuksiin ja muuhun resurssien käyttöön liittyvät seikat. 

Linkki Palkon käsikirjaan/periaatteet.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected]  tai 0295163133 tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected]   tai 02951 63090.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta.