Palkon kriteerit oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävälle bitewing-röntgentutkimukselle lausunnolla

Julkaisuajankohta 30.9.2022 18.04
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi sähköpostikokouksessaan 23.-29.9.2022 alustavasti säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävää bitewing-röntgentutkimusta.

Kriteeriluonnoksen mukaan Bitewing–röntgentutkimus oireettomalle henkilölle on oikeutettu, kun 

  1. se on tarpeen hammaslääkärin tekemän suun terveydentilan arvion perusteella, ja 

  2. hampaistossa on yksi kiilteen läpäissyt tai useita eteneviä kariesvaurioita taikka henkilöllä on  useita kariekselle altistavia riskitekijöitä, ja

  3. edellisestä vastaavasta tutkimuksesta on kulunut vähintään yksi vuosi. 

Kriteeriluonnokset ovat kommentoitavana lausuntopalvelu.fi –palvelussa 4.11.2022 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopulliset kriteerit 15.12.2022 ja ne tulisivat voimaan 1.2.2023.

Kriteerit annetaan säteilylain 111 §:n nojalla, jonka perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 

Kriteerit eivät ole kuvantamissuosituksia, vaan kriteereillä rajataan bitewing-röntgentutkimuksen käyttöä säteilylain nojalla.

Lisätietoja antavat johtava asiantuntija Ritva Bly,[email protected] , puh: +358 295 163 039 tai pääsihteeri Kati Koskinen, [email protected], puh: +358 295 163 286

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.