Palkon kriteerit oireettomalle henkilölle tehtävälle panoraamaröntgentutkimukselle tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla lausunolla

Julkaisuajankohta 2.6.2023 8.16
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.5.2023 alustavasti säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat oireettomalle henkilölle tehtävää panoraamaröntgentutkimusta tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla.

Kriteeriluonnoksen mukaan tekonivelen asentaminen tai asennettu tekonivel eivät ole yksistään riittäviä perusteita panoraamaröntgentutkimuksen tekemiselle infektiofokuksen varhaiseksi toteamiseksi oireettomalta henkilöltä.

Panoraamaröntgentutkimus on oikeutettu infektiofokuksen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla, kun panoraamaröntgentutkimus on tarpeen osana hammaslääkärin tekemää suun terveydentilan arviota.

Kriteeriluonnokset ovat kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi –palvelussa 21.8.2023 saakka. 

Palko pyrkii hyväksymään lopulliset kriteerit lokakuussa 2023 ja ne tulisivat voimaan 1.12.2023.

Kriteerit annetaan säteilylain 111 §:n nojalla, jonka perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa.

Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 

Kriteerit eivät ole kuvantamissuosituksia, vaan kriteereillä rajataan panoraamaröntgentutkimuksen käyttöä säteilylain nojalla.

Lisätietoja antavat johtava asiantuntija Ritva Bly,[email protected],  puh: +358 295 163 039 tai pääsihteeri Kati Koskinen, [email protected],  puh: +358 295 163 286

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.