Palkon kriteerit oireettomalle henkilölle tehtävälle sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukselle sepelvaltimotaudin varhaiseksi toteamiseksi lausunolla

Julkaisuajankohta 21.12.2023 11.50
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 19.12.2023 alustavasti säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat oireettomalle henkilölle tehtävää sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimusta sepelvaltimotaudin varhaiseksi toteamiseksi.

Kriteeriluonnoksen mukaan sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimus ei ole oikeutettu oireettomalle henkilölle sepelvaltimotaudin varhaiseksi toteamiseksi.

Kriteeriluonnokset ovat kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi 2.2.2024 saakka. 

Palko pyrkii hyväksymään lopulliset kriteerit maaliskuussa 2024 ja ne tulisivat voimaan 1.5.2024.

Kriteerit annetaan säteilylain 111 §:n nojalla, jonka perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa.

Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 

Kriteerit eivät ole kuvantamissuosituksia, vaan kriteereillä rajataan sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimuksen käyttöä säteilylain nojalla.

Lisätietoja antavat johtava asiantuntija Ritva Bly,[email protected] , puh: +358 295 163 039 tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] , puh: +358 295 163 090

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.