Palkon kriteerit oireettoman henkilön mammografiatutkimukselle aiemmin hoidetun rintasyövän jälkeen rintasyövän varhaiseksi toteamiseksi lausunnolla

Julkaisuajankohta 5.4.2024 14.49
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 19.3.2024 alustavasti säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat oireettoman henkilön mammografiatutkimusta hoidetun rintasyövän jälkeen rintasyövän varhaiseksi toteamiseksi.

Luonnoksen mukaan päätöstä sovelletaan oireettomalle 50 vuotta täyttäneelle henkilölle aiemmin hoidetun rintasyövän jälkeen rintasyövän varhaiseksi toteamiseksi tehtävän mammografiatutkimuksen oikeutuksesta. Kriteerejä ei sovelleta seulontaan.
Kriteerien mukaan mammografiatutkimus on oikeutettu oireettomalle henkilölle hoidetun rintasyövän jälkeen, kun

  1. hoidon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja edellisestä mammografiatutkimuksesta on kulunut vähintään yksi vuosi tai
  2. hoidon päättymisestä on kulunut yli kolme vuotta ja edellisestä mammografiatutkimuksesta on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Kriteeriluonnokset ovat kommentoitavana lausuntopalvelu.fi -palvelussa 13.5.2024 saakka. 

Palko pyrkii hyväksymään lopulliset kriteerit kesäkuussa 2024 ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan 1.7.2024.

Kriteerit koskevat myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 

Kriteerit eivät ole kuvantamissuosituksia, vaan kriteereillä rajataan mammografiatutkimusten käyttöä säteilylain nojalla.

Lisätietoja antavat johtava asiantuntija Ritva Bly,[email protected] , +358 295 163 039.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.