Palveluvalikoimaneuvoston lääkejaosto on aloittanut päivittämään nusinerseeni spinaalisen lihasatrofian hoidossa suosituksia

26.5.2021 10.51
Tiedote

Spinaalinen lihasatrofia (SMA-tauti) on harvinaissairaus, jonka vakavimmat muodot johtavat kuolemaan varhaislapsuudessa, kun taas lievemmät tautimuodot ilmenevät aikuisiällä ja oireilevat lievänä tai kohtalaisena lihasheikkoutena.

Spinaalinen lihasatrofia (SMA-tauti) on harvinaissairaus, jonka vakavimmat muodot johtavat kuolemaan varhaislapsuudessa, kun taas lievemmät tautimuodot ilmenevät aikuisiällä ja oireilevat lievänä tai kohtalaisena lihasheikkoutena. Palko on antanut nusinerseeniä SMA-taudin hoidossa koskevan suosituksen vuonna 2018 ja vuonna 2019 sen jatkohoidon kriteereitä koskevan suosituksen, jotka nyt yhdistetään ja päivitetään. Päivitys perustuu pääosin Fimean laatimaan vastaukseen Palkon tekemään tietopyyntöön. Suositusluonnoksen arvioitu valmistumisaika on syys-lokakuu 2021, jolloin se tulee otakantaa.fi -palveluun kommentoitavaksi. 

Lisätietoja antaa Sinikka Sihvo, [email protected]  tai 0295163 221.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.