Polvikuluman tähystyskirurgiaa koskeva suositusluonnos kommentoitavaksi

16.12.2016 14.09
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on julkaissut polvikuluman tähystyskirurgiaa koskevan suositusluonnoksen kommentoitavaksi otakantaa.fi -sivustolla.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi suosituksen alustavasti kokouksessaan 13.12.2016. Suositusluonnoksen mukaan polven nivelrikon ja degeneratiivisen (rappeumaperäisen) polvikierukan repeämän tähystyskirurginen hoito ei kuulu Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan, ellei kyseessä ole akuutin polvivamman tai lukkopolven hoito.

Alustava suositus taustamuistioineen on julkaistu avointa kommentointia varten www.otakantaa.fi  -sivustolla. Jokainen voi käydä tutustumassa luonnokseen ja kommentoida sitä 15.1.2017 mennessä. PALKOn on tarkoitus hyväksyä ja julkaista valmis suositus alkuvuodesta 2017, kun saadut kommentit on käyty läpi.

Toistuva tai pitkäaikainen polvikipu on yleistä aikuisilla ja lisääntyy ikääntymisen myötä. Kyselytutkimusten perusteella joka neljännellä 40 vuotta täyttäneellä on tällaisia polvikipuja, jotka tyypillisimmin johtuvat polvikulumasta. Kivun lisäksi polvikuluma voi aiheuttaa polven jäykkyyttä sekä vaikeuttaa liikkumista ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.

Polvikuluman tähystyskirurgisen hoidon pitkäaikaiset tulokset eivät tutkimustulosten ole parempia kuin liikuntaharjoittelun tulokset. Sen sijaan tähystyskirurgiset toimenpiteet aiheuttavat suuria kustannuksia. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina myös haittatapahtumien mahdollisuus.

Vuonna 2014 Suomessa tehtiin julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa yhteensä noin 15 000 tähystyskirurgista toimenpidettä polvikuluman takia. Niiden laskennalliset julkisesti rahoitetut suorat kustannukset olivat noin 23,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulevat sairauspoissaoloista ja asiakasmaksuista aiheutuvat kustannukset ja menetykset.

PALKO julkaisee suositusluonnokset ennen niiden lopullista hyväksymistä julkisesti kommentoitavaksi otakantaa.fi -sivustolla.

Linkki PALKOn Otakantaa-sivulle (www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/)

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090 (poissa 19.-20.12.2016 ja 29.12.2016-2.1.2017)