Puitesopimusjärjestely systemaattisten kirjallisuuskatsausten hankkimiseksi Palkolle

Julkaisuajankohta 6.11.2020 12.26
Tiedote

STM on solminut kilpailutuksen jälkeen kolmen palveluntuottajan kanssa puitesopimukset systemaattisten kirjallisuuskatsausten hankkimiseksi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon käyttöön. Järjestelyllä nopeutetaan ja yhtenäistetään kirjallisuuskatsausten hankintaprosessia.

Puitesopimuskilpailutuksessa hankinnan kohteena oli systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekeminen, johon sisältyy tutkimusten pätevyyden, merkityksen ja sovellettavuuden kriittinen arvioiminen ja kirjallisen raportin laatiminen. Antaessaan suosituksia Palkon tulee ottaa huomioon mm. eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö. Puitesopimusten perustella hankittavilla kirjallisuuskatsauksilla kootaan suositusten perustana käytettävää tutkimustietoa.

Tarjouskilpailuun osallistumisen tärkeimpänä ehtona oli riittävä kokemus systemaattisten kirjallisuuskatsausten laatimisesta. Tarjouskilpailuun saatiin kolme kriteerit täyttävää tarjousta, jotka asetettiin vertailuhintojen perusteella järjestykseen edullisimmasta alkaen. Kirjallisuuskatsaus toimeksiantoja tarjotaan ensimmäiseksi etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalle palveluntuottajalle. 

Puitesopimuksen piirissä on kaksivuotisen sopimuskauden (mahdollisuus jatkaa optiolla sopimuskautta korkeintaan kaksi vuotta) ajan kolme palveluntuottajaa, jotka ovat etusijajärjestyksessä Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Summaryx Oy. 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta.