Seulonta: SCID-jaosto tiedottaa

22.11.2019 12.43
Tiedote

Seulonta: SCID-jaoston työ on edennyt ja se käyttää työssään STMn Seulontatyöryhmän hyväksymiä arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit pohjautuvat WHOn ja Tanskan eettisen toimikunnan laatimiin kriteereihin. Kustannusvaikuttavuusanalyysia viimeistellään ja jaoston työn arvioidaan valmistuvan alkukeväästä 2020.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi