Palko valmistelee suosituksen skitsofreniapotilaan kognitiivisesta kuntoutuksesta

Julkaisuajankohta 18.3.2022 14.29
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) päätti kokouksessaan 15.12.2021, että se alkaa valmistella suositusta skitsofreniapotilaan kognitiivisesta kuntoutuksesta.

Kognitiiviset (tiedolliset, tajunnan tai havaintojen sisältöön liittyvät) kuntoutusmenetelmät tähtäävät kognitiivisten oireiden korjaamiseen tai kompensointiin. Korjaavat kuntoutusmuodot ja sosiaalisen kognition harjoitusohjelmat tähtäävät paremmin toimivien ajattelutapojen tai toimintastrategioiden käyttöön. Kompensoivat kuntoutusmuodot pyrkivät ohittamaan heikentyneen kognition ja toiminnanohjauksen vaikeuksia tekemällä ympäristöstä helpommin hahmotettavaa. 

Kognitiivinen kuntoutus, yksinään tai yhdistettynä muuhun kuntoutukseen, on tutkimusnäytön mukaan hyödyllistä joidenkin skitsofreniapotilaiden suoritus- ja toimintakyvyn kohentamisessa. Kognitiivista kuntoutusta tarjotaan tällä hetkellä kaikissa sairaanhoitopiireissä skitsofreniapotilaille. On eriarvoistavaa, että alueittain sekä hoitoonpääsyajat että potilasryhmät, joilla on mahdollisuus saada kuntoutusta, vaihtelevat.  Palko pitää tärkeänä selvittää, millaiset kognitiiviset menetelmät ovat vaikuttavia, miten niitä voidaan Suomen olosuhteissa toteuttaa ja miten käytettävissä olevat resurssit voidaan kohdentaa yhdenvertaisuutta lisäten.

Suositusta valmistellaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaostossa, jonka jäsenistössä on erityisosaamista lääketieteen erikoisaloilta, psykologiasta, sosiaalityöstä, terveystaloustieteestä sekä terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja järjestämisestä. 

Suosituksen arvioitu valmistumisaika on kesäkuuhun 2023 mennessä.  Tarkempi valmistelun aikataulu, mm. ajankohta, jolloin suositusluonnos tulee kommentoitavaksi otakantaa.fi –palveluun, täsmentyy kevään aikana.  

Palko varaa lisäksi, jo valmistelun alkuvaiheessa, halukkaille mahdollisuuden esittää näkemyksiään seikoista, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin [email protected]  22.4.2022 saakka.     

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected] tai 02951 63409.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.