Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus - suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 6.4.2023 8.07
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 5.4.2023 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ” Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus”.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta otakantaa.fi -palvelussa 26.4.2023 saakka. 


Suositusluonnoksen mukaan vaikuttavaksi todettu, strukturoituun menetelmään perustuva, kognitiivinen kuntoutus kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa sekä aikuisilla että nuorilla.


Skitsofreniaryhmän psykoosit ovat monimuotoisia psyykkisiä sairauksia, jotka ilmenevät erilaisina ja vaihtelevina oireina. Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavilla on usein myös muita psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ahdistusta. Kyseessä on iso potilasryhmä. Elämänsä jossakin vaiheessa skitsofreniaryhmän psykooseja sairastaa noin 2,3 % väestöstä eli reilut 130 000 henkilöä.

Kognitiivista kuntoutusta tarjottiin viime vuonna kaikissa sairaanhoitopiireissä skitsofreniapotilaille. Eroa sairaanhoitopiirien välillä oli hoitoonpääsyajoissa ja siinä, keille ja millaista kognitiivista kuntoutusta tarjotaan. Suosituksen tavoitteena on, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä ja, että ne ovat yhdenvertaisesti palvelujärjestelmässä saatavilla.


Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, jotka sairastavat jotakin skitsofreniaryhmän psykooseista.

Suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa, josta löytyvät myös valmistelumuistio sekä sen liitteinä Palkon hankkima systemaattinen kirjallisuuskatsaus, kooste menetelmiin liittyvästä potilaskokemuksesta sekä eettinen analyysi.

Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle:  
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/osallistuminen/1609/kysely/ 

Kommentointiaika päättyy 26.4.2023.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected] tai 02951 63409. 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi