Hyppää sisältöön

Sukupuoli-identiteetin variaatioista johtuvan dysforian lääketieteellisiä hoitoja koskevat suositusluonnokset kommentoitavana

23.3.2020 14.29
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 19.3.2020 alustavasti kaksi suositusluonnosta. Toinen suositus koskee transsukupuolisuudesta johtuvan toimintakykyä alentavan dysforian lääketieteellisiä hoitomenetelmiä ja toinen aikuisten muunsukupuolisuuteen ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän toimintakykyä alentavan dysforian lääketieteellisiä hoitomenetelmiä. Suositusluonnokset ovat kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 14.4.2020 saakka.

Suomessa sukupuoli-identiteetin variaatioiden diagnostiikka ja lääketieteellisten hoitojen tarpeen arviointi ja toteutuksen suunnittelu on lainsäädännöllä keskitetty Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan (HUS) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) moniammatillisille yksiköille. Sukupuoli-identiteetin erilaiset variaatiot lisääntyneet ja lähetemäärät siksi kasvaneet. Arviointiin lähetettyjen henkilöiden samanaikaiset sairaudet ovat yleistyneet ja potilaiden toiveet hoitotoimenpiteiden sisällön suhteen ovat muuntuneet. Palko katsoo, että sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian hoito edellyttää kansallisesti yhtenäistä hoitoon ohjaamisen prosessia, jolla varmistetaan terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja mahdollisen hoitoprosessin oikea-aikaisuus sekä yksilöllisten hoitotoimenpiteiden lääketieteellisesti perusteltu toteutuminen.

Sukupuoli-identiteetin variaatiot ovat yleistyneet, mutta vain osa henkilöistä, joilla on sukupuoli-identiteetin variaatio, hakeutuu diagnostisiin tutkimuksiin ja heistä vain osa päätyy kehoa pysyvästi muovaaviin hoitoihin.

Palko katsoo suositusluonnoksissa, että psykososiaalisen tuen järjestäminen kotipaikkakunnan terveydenhuollossa on ensisijaista kaiken ikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioista johtuvan ristiriidan hoidossa ja siihen tulee olla riittävää osaamista. Tarvittava psykiatrinen ja psykososiaalinen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen hoito tulee olla järjestetty jo ennen keskitetylle sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle lähettämistä.

Aikuisten transsukupuolisuuden tai muunsukupuolisuuden kokemuksen aiheuttaman ristiriidan vuoksi erityispoliklinikoille on perusteltua lähettää vain ne henkilöt, joilla on merkittävä ja pitkään kestänyt sukupuoliristiriita, joka aiheuttaa objektiivisesti todettavaa ja käytännön arjen tilanteissa haittaa aiheuttavaa kärsimystä.  Mahdollisten samanaikaisten psykiatristen oireiden diagnostiikka ja hoito tulisi olla järjestetty sukupuolen variaation tutkimusjakson sekä tarvittavien hoitojen ajan. Lisäksi henkilöllä on oltava riittävät psyykkiset edellytykset ja toimintakyky vaativaan tutkimusprosessiin.

Lääketieteellinen hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutettavien hoitojen tulee olla tavoiteltavaan tulokseen nähden perusteltuja. Hoitoprosessi edellyttää vakaata persoonallisuus- ja identiteettikehitystä sekä mahdollisten samanaikaisten psykiatristen oireiden diagnostiikan ja hoidon järjestymistä. On tärkeää varmistaa, että potilas ymmärtää kaikki riskit ennen kehoa muokkaavista hoidoista päättämistä

Palveluvalikoimaan eivät kuulu toiminnallisesti hyväksyttävän lopputuloksen jälkeiset potilaan toivomat korjausleikkaukset tai muut toimenpiteet, jotka rinnastuvat esteettiseen kirurgiaan tai joiden perusteena on muu omaan kehoon tai sen ulkonäköön liittyvä tyytymättömyys.

Alaikäisten kohdalla keskeistä on psykososiaalisen tuen ja tarvittaessa psykiatrisen hoidon järjestäminen paikallisesti sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti. Tarvittaessa voidaan konsultoida TAYS:in tai HUS:in alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimustyöryhmiä. Jos sukupuoliahdistuksen oirekuva voimistuu puberteetin käynnistyessä tai sen jälkeen ja nuori kykenee ymmärtämään palautumattomien hoitojen merkityksen, voidaan nuori ohjata tutkimuksiin ja lääketieteellisen hoidon arvioon TAYS:iin ja HUS:iin.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa 14.4.2020 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopulliset suositukset kesäkuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ilona Autti-Rämö, [email protected] tai 0295163133 (ei 6-13.4.2020).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi