Hyppää sisältöön

Tiedotteen otsikkoa korjattu
Sukupuolidysforian eli sukupuoliahdistuksen lääketieteellisiä hoitoja koskevat suositukset hyväksytty

18.6.2020 9.13
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 11.6.2020 kolme suositusta, jotka käsittelevät sukupuolidysforian eli sukupuoliahdistuksen tutkimusta ja hoitoa.

Sukupuolidysforia on lisääntynyt  ja sitä esiintyy kaiken ikäisillä henkilöillä. Vain osa henkilöistä, jotka kärsivät sukupuolidysforiasta, hakeutuu diagnostisiin tutkimuksiin ja heistä vain osa päätyy kehoa pysyvästi muovaaviin hoitoihin. Suomessa sukupuolidysforian diagnostiikka ja lääketieteellisten hoitojen tarpeen arviointi ja toteutuksen suunnittelu on lainsäädännöllä keskitetty Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan (HUS) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) moniammatillisille poliklinikoille.

Palko katsoo, että iästä riippumatta mahdollisuus sukupuolidysforian käsittelyyn ja psykososiaaliseen tukeen tulee ensivaiheessa järjestää kotipaikkakunnan terveydenhuollossa, jossa siihen tulee olla riittävää osaamista. Tarvittaessa psykiatrisen ja psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen hoito tulee olla järjestetty jo ennen keskitetylle sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle lähettämistä, jotta tutkimusjakso on mahdollista käynnistää.

Alaikäisten sukupuolidysforian lääketieteellisistä hoidoista ei juuri ole tutkimuksia ja siksi kehoa muokkaaviin hoitoihin tulee suhtautua hyvin kriittisesti. Alaikäisiä koskevassa suosituksessa määritetään toimintamalleja eri ikäisten lasten ja nuorten sukupuoli-identiteetin ristiriitatilanteisiin.

Aikuisten sukupuolidysforian tutkimuksen erityispoliklinikoille on perusteltua lähettää ne henkilöt, joilla on merkittävä ja pitkään kestänyt sukupuoliristiriita, joka aiheuttaa luotettavasti todettavaa ja käytännön arjen tilanteissa haittaa aiheuttavaa kärsimystä.  Mahdollisten samanaikaisten psykiatristen oireiden diagnostiikka ja hoito tulisi olla järjestetty ennen tutkimusjaksoa ja hoidon tulee tarvittaessa jatkua tutkimusjakson ja mahdollisesti käynnistettävien hoitotoimenpiteiden ajan sekä tarvittaessa myös niiden jälkeen. Lisäksi henkilöllä on oltava riittävät psyykkiset edellytykset ja toimintakyky vaativaan tutkimusprosessiin.

Lääketieteellinen hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja toteutettavien hoitojen tulee olla tavoiteltavaan tulokseen nähden perusteltuja. Hoitoprosessi edellyttää riittävän jäsentynyttä persoonallisuus- ja identiteettikehitystä sekä mahdollisten samanaikaisten psykiatristen oireiden diagnostiikan ja hoidon järjestymistä. On tärkeää varmistaa, että henkilö ymmärtää kaikki riskit ennen kehoa muokkaavista hoidoista päättämistä.

Suosituksissa määritetään palveluvalikoimaan kuuluvat toimenpiteet transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja alaikäisten kohdalla erikseen.

Linkki Palkon sivuille:https://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset  

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ilona Autti-Rämö, [email protected]  tai 0295163133 (ei 22.6-10.7 eikä 27.7-7.8) tai Reima Palonen [email protected]  tai puh  02951 63090 (aikavälillä 22.6-27.6 ja 27.7-7.8.).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi