Suosituksia uusiutuneen multippelin myelooman hoidosta

Julkaisuajankohta 8.2.2022 8.22
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto Palko on hyväksynyt 4.2.2022 kokouksessaan kaksi uusiutuneen multippelin myelooman hoitoa koskevaa suositusta.

Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito (KdD) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa
sekä 
Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito (IKd) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Suositusten mukaan karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito (KdD) ja isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito (IKd) kuuluvat kansalliseen palveluvalikoimaan uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa edellyttäen, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat erittäin merkittävästä julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta.

Kumpikin yhdistelmähoito pidensi tautivapaata elossaoloaikaa karfiltsomibi + deksametasoni -hoitoon verrattuna. Kokonaiselossaoloajassa KdD-hoito ei eronnut vertailuhoidosta (karfiltsomibi + deksametasoni). IKd-hoidon vaikutuksesta kuolleisuuteen ei ole saatavissa tietoa.

Fimean toteuttaman analyysin perusteella IKd- ja KdD-hoidot eivät eroa vaikuttavuudeltaan eivätkä kustannuksiltaan merkittävästi toisistaan. IKd-hoidon potilaskohtaiset vuosikustannukset ovat noin 330 000 € ja KdD-hoidon kustannukset ovat ensimmäisenä vuonna noin 350 000 € ja toisesta vuodesta eteenpäin noin 290 000 € vuosittain. Palveluvalikoimaneuvoston mukaan hoidon kustannukset julkisella tukkumyyntihinnalla ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan hyötyyn nähden. Hoidettavia potilaita IKd- ja KdD:lla voisi olla vuosittain noin 40–80.

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolusyöpä, jossa pahanlaatuiset plasmasolut alkavat lisääntyä luuytimessä. Myelooma on nykyhoidoin parantumaton sairaus, jossa mahdollista elpymis- eli remissiovaihetta seuraa taudin uusiutuminen. Potilaat ovat pääosin jo iäkkäitä ja keskimääräinen elinaika taudin toteamisen jälkeen on nykyään 7–8 vuotta. Vuonna 2019 uusia myeloomatapauksia todettiin 365 ja myeloomaan kuolleita raportoitiin 280.

Suositukset löytyvät Palveluvalikoimaneuvoston verkkosivuilta 
palveluvalikoima.fi . Suora linkki suositussivulle: https://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset.

Lisätietoja erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, puh. 0295 163 221 tai [email protected].


Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta,  www.palveluvalikoima.fi.