Suositus ruokatorvisyövän lääkehoidosta

Julkaisuajankohta 24.3.2022 9.34
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi 23.3.2022 kokouksessaan suosituksen Pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa.

Suositusten mukaan pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat merkittävästä julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta.

KEYNOTE-590-tutkimuksen mukaan pembrolitsumabin lisääminen fluorourasiilin ja sisplatiinin yhdistelmään pidensi kokonaiselossaoloajan mediaania noin neljällä kuukaudella niillä paikallisesti edennyttä, leikkaukseen soveltumatonta tai etäpesäkkeistä ruokatorven syöpää tai HER-2 negatiivista ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavilla, joiden kasvaimen PD-L1 värjäytyvyys oli positiivinen (CPS ≥ 10). Pembrolitsumabin lisääminen hoitoon pidensi myös aikaa ennen taudin etenemistä noin kahdella kuukaudella. On huomioitava, että tutkimukseen osallistuneet potilaat poikkesivat monilta osin tyypillisestä suomalaisesta ruokatorven tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavasta potilaista. Tutkimustulosten mukaisesti hoito tulisi kohdentaa hyvän yleistilan omaaville potilaille. 

Potilaskohtaiset listahinnoin lasketut lääke- ja annostelukustannukset pembrolitsumabi-yhdistelmähoidolle ovat noin 90 000 euroa, kun hoidon kesto on noin 8 kuukautta. Hoitoon soveltuvia potilaita olisi arviolta 44 vuodessa. 

Paikallisesi edennyt tai metastasoitunut ruokatorven tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpä on vakava, elämänlaatua merkittävästi heikentävä sairaus, jonka ennuste on huono. Sairauteen ei ole parantavaa hoitomuotoa. Suomessa todettiin vuonna 2019 uusia ruokatorvisyöpätapauksia 368 ja uusia mahasyöpiä 603, joista ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpätapausten määrä on noin 60 vuodessa. Vuosina 2017-2019 yhden vuoden elossaolo-osuus ruokatorvisyöpää sairastavilla oli 41 % ja viiden vuoden elossaolo-osuus 17 %. 

Suositukset löytyvät Palveluvalikoimaneuvoston verkkosivuilta 
https://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset. Suora linkki pembrolitsumabi suositussivulle: https://palveluvalikoima.fi/pembrolitsumabi.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, puh. 0295 163 221 tai [email protected].


Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta,  www.palveluvalikoima.fi