Hyppää sisältöön

Suositusluonnos alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä kommentoitavana

8.4.2020 11.00
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 19.3.2020 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suositusluonnoksen mukaan alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palvelunjärjestäjän on myös varmistettava, että sen alueella on käytettävissä riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima ja varmistettava, että niitä käytetään sekä hoidon että kuntoutuksen toteuttamisessa edellä mainituilla menetelmillä. Lisäksi on otettava huomioon riippuvuuden sairausluonne sekä alkoholiriippuvuuteen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2020 saakka.

Alkoholiriippuvuus on erittäin vakava sairaus, joka kehittyy haittoja aiheuttamattoman käytön kautta. Se lyhentää merkittävästi sairastuneen henkilön elinajanodotetta, lisää kuolleisuutta ja heikentää monin tavoin elämänlaatua. Se koskettaa sairautena satoja tuhansia suomalaisia ja vaikuttaa epäsuorasti myös sairastuneiden henkilöiden omaisten ja läheisten, varsinkin perheiden lasten, hyvinvointiin ja terveyteen sekä aiheuttaa myös muita haittoja toisille mm. väkivallan ja liikenneonnettomuuksien seurauksina. Terveydenhuollon menoista noin 1 % menee alkoholiriippuvuudesta aiheutuviin kustannuksiin.

Alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävien menetelmien sisällössä ja määrissä tiedetään olevan paljon perusteetonta vaihtelua eri tuottajien ja maan eri alueiden välillä. Suosituksilla tavoitellaan sitä, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja, että sillä lisätään tällaisten menetelmien yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon tai kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta määrittelemällä julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevan palveluvalikoiman sisältöä. Suositukset perustuvat systemaattisella kirjallisuuskatsauksella koottuun tietoon. Suosituksilla kohdennetaan yhteiskunnan resursseja vaikuttaviin hoito- ja kuntoutusmenetelmiin.

Suosituksessa tarkastellaan psykososiaalisten menetelmien käyttöä alkoholiriippuvuuden hoidossa tilanteissa, joissa kevyemmät menetelmät eivät riitä. Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille ja potilaita hoitaville tahoille.  Se koskee potilasryhmää, jolla on alkoholiriippuvuus (F10.2 Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö; riippuvuusoireyhtymä).

Suositusluonnos on kommentoivana 10.5.2020 saakka otakantaa.fi -palvelussa, josta löytyy myös valmistelumuistio sekä Palkon hankkima kirjallisuuskatsaus. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/ 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected]  tai 02951 63409 (ei 14-17.4.2020).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi