Hyppää sisältöön

Suositusluonnos elintapamuutosta tukevista menetelmistä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi kommentoitavana

3.4.2020 9.35
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 19.3.2020 alustavasti suositusluonnoksen ” Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”. Suositusluonnoksen mukaan tupakoimisen lopettamisen tukemisessa vaikuttaviksi todetut menetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksessa tarkastellaan myös millaisia laadullisia elementtejä suositellut menetelmät sisältävät. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 3.5.2020 saakka.

Suomalaisista miehistä tupakoi päivittäin 15 % ja naisista 12 %. Tupakointi lisää merkittävästi riskiä sairastua vakaviin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä keuhkosairauksiin. Kansantaudit heikentävät yksilön elämänlaatua ja työkykyä, niillä on suuri vaikutus kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja. Noin 4000 suomalaista kuolee vuosittain tupakoinnista aiheutuvaan sairauteen. Pelkästään tupakkasairauksien hoitoon liittyvät välittömät terveydenhuollon kustannukset ovat lähes 300 miljoonaa euroa vuodessa.  Tupakointi on merkittävin   ehkäistävissä olevan ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja.

Tupakkavieroitusta ei ole kattavasti järjestetty, vaikka sen hyödyt potilaalle ja kustannusvaikuttavuus on osoitettu silloin, kun käytetään vaikuttavia menetelmiä.

Suositusvalmistelussa koottiin ne menetelmät, joita oli käytetty potilaiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksi elintapojensa muuttamiseen tupakoinnin lopettamiseksi. Tupakoinnin lopettamiseen tähtäävillä menetelmillä pyritään katkaisemaan potilaan sekä psyykkinen että fyysinen nikotiiniriippuvuus. Näistä otettiin jatkotarkasteluun vaikuttaviksi todetut menetelmät ja selvitettiin ne osatekijät, joilla oli yhteyttä potilaan motivoitumiseen ja sitoutumiseen elintapojensa muuttamiseksi.

Keskeiset vaikuttavan menetelmän osatekijät ovat potilaan informoiminen, tavoitteenasettelu, suunnitelman teko, seuranta ja palautteen antaminen.

Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille tupakka- ja nikotiiniriippuvaisten hoitamiseksi ja potilaiden tupakoinnin lopettamisen tueksi. Se koskee potilasryhmää, jolla ona tupakoimisen vuoksi korkea sairastumisen riski ja jotka eivät ole ilman ulkopuolista tukea pystyneet lopettamaan tupakointia.

Suositusluonnos on kommentoivana 3.5.2020 saakka otakantaa.fi -palvelussa, josta löytyy myös valmistelumuistio sekä sen liitteinä Palkon hankkimat kirjallisuuskatsaukset. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen,  [email protected] tai 02951 63409 (ei 14-17.4.2020).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi