Hyppää sisältöön

Tarjouspyyntö kirjallisuuskatsausten hankinnasta julkaistu

8.5.2020 10.46
Tiedote

STM on julkaissut tarjouspyynnön palveluvalikoimaneuvoston tarvitsemien systemaattisten kirjallisuuskatsausten hankinnan puitesopimuksesta. Puitesopimuksen avulla sujuvoitetaan palveluvalikoimaneuvoston kirjallisuuskatsausten hankintaprosessia.

STM on julkaissut tarjouspyynnön palveluvalikoimaneuvoston tarvitsemien systemaattisten kirjallisuuskatsausten hankinnan puitesopimuksesta. Puitesopimuksen avulla sujuvoitetaan palveluvalikoimaneuvoston kirjallisuuskatsausten hankintaprosessia.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta palveluvalikoiman ulkopuolelle. Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon mm. eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö. Neuvosto kokoaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa mm. teettämällä arvioitavista terveydenhuollon menetelmistä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen.

Hankinnan kohteena on systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekeminen terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevien periaatteiden mukaisesti. Siihen sisältyy tutkimusten pätevyyden, merkityksen ja sovellettavuuden kriittinen arvioiminen sekä kirjallisen raportin laatiminen.  Lisäksi voidaan sopia raportin täydentämisestä myös muilla erikseen koottavilla tiedoilla.  

Kaikille laatukriteerit täyttäville tahoille avoimen tarjouskilpailun perusteella muodostetaan enintään neljä palveluntuottajaa sisältävä puitejärjestely, jonka perusteella palveluntuottajilta voidaan ostaa palveluja palveluvalikoimaneuvoston kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika on 11.06.2020 klo 12.00.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin pääset tutustumaan täällä:

Linkki Hilmaan: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/35629/notice/45825/overview

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi .