Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi nirsevimabi-suosituksen RSV-kaudelle 2024–2025

Julkaisuajankohta 7.5.2024 15.14
Tiedote

Palkon neuvosto hyväksyi kokouksessaan 7.5.2024 suosituksen ”Nirsevimabi respiratory syncytial -viruksen (RSV) aiheuttaman alempien hengitysteiden infektion estossa”. Palko suosittaa nirsevimabia ensisijaisesti kohdennetulle riskiryhmälle. Mikäli nirsevimabin saatavuus Suomeen on riittävä, nirsevimabia voidaan antaa myös alle 3 kuukauden ikäisille imeväisille RSV-epidemiakauden aikana välillä 1.10.2024–31.3.2025. Suositus on ehdollisesti myönteinen, joka tarkoittaa sitä, että lääkkeen myyntiluvan haltijan ja ostajan on sovittava julkista tukkuhintaa merkittävästi alemmasta hinnasta.

Nirsevimabi-suosituksen valmisteluvaiheessa Palkon Lääkejaosto kuuli THL:n rokote ja infektiotautien asiantuntijoita ja lasten infektiolääkärien edustajaa. Otakantaa.fi julkisessa kommentointivaiheessa suositukseen tuli runsaasti vastineita ja myös uutta tutkimustietoa.

Lääkejaosto arvioi kommentoinnin ja tutkimusnäytön perusteella uudelleen nirsevimabin hyötyjä, haittoja ja kustannuksia erilaisissa kohderyhmissä, ja muokkasi suositusta tämän arvioinnin perusteella.

Palkon neuvosto hyväksyi suosituksen jaoston esityksen mukaisena 7.5.2024.

Suosituksen kohderyhmä on lapset, joilla on 

  • korkea riski perussairautensa johdosta saada RSV tartunta ja joutua sairaalahoitoon 
  • toissijaisesti, mikäli lääkevalmistetta saadaan riittävästi Suomeen, epidemiakaudella 1.10.2024-31.3.2025 alle 3kk ikäiset terveet lapset

Suositus on voimassa tulevan RSV epidemiakauden, jonka aikana Palkon Lääkejaosto seuraa lääkkeen saatavuutta, hintakehitystä, jakelua ja lääkkeen annostelun onnistumista sekä sairaalahoidon tarpeen kehittymistä. Kertyneen uuden tiedon perusteella suositus arvioidaan uudelleen vuoden 2025 alkupuolella.

LInkki suositussivustolle

Lisätietoja 

Erityisasiantuntija
Outi Salminen
[email protected]

Palkon pääsihteeri
Hanna-Mari Jauhonen
[email protected], 029 516 3060

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi