Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) lääkeresistentin masennuksen hoidossa - suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 30.4.2024 15.15
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on kokouksessaan 25.4.2024 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) lääkeresistentin masennuksen hoidossa”.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä Palko antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta otakantaa.fi –palvelussa 27.5.2024 saakka. 

Suositusluonnoksen mukaan transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan lääkeresistentin masennuksen hoidossa aikuisilla sen jälkeen, kun potilasta on ensin hoidettu vähintään kahdella asianmukaisesti toteutetulla lääkehoidolla ja psykoterapialla tai muulla vaikuttavaksi todetulla psykososiaalisella menetelmällä ja ne eivät ole potilasta auttaneet, tai niitä ei ole perustellusti voitu potilaan hoidossa käyttää. Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan lääkeresistentin masennuksen hoidossa aikuisilla.

Lääkeresistentti masennus on vakava sairaus, joka vaikuttaa monella tavoin potilaan elämänlaatuun ja heikentää merkittävästi toimintakykyä. Siihen liittyy vakavia oireita, joista keskeisimpiä ovat masentunut mieliala, kiinnostuksen tai mielihyvän kokemuksen heikkeneminen sekä voimavarojen väheneminen, josta seuraa työ- ja toimintakyvyn heikentymistä. Lääkeresistentti masennus on luonteeltaan keskivaikeaa tai vaikeaa. Kyseessä on kohtalaisen iso potilasryhmä. Vuosittain on hoidettavana 6 000-20 000 lääkeresistenttiä masennusta sairastavaa potilasta. 

rTMS-hoitoa ei ole yhdenvertaisesti tarjolla eri sairaanhoitopiireissä ja sen käytössä on alueellista vaihtelua. tDCS-menetelmän käyttö lääkeresistentin masennuksen hoitoon on vähäistä. Suosituksella halutaan vahvistaa yhdenvertaista lääkeresistentin masennuksen hoitamista vaikuttavilla menetelmillä eri hyvinvointialueilla. Suosituksen avulla kohdennetaan rTMS-menetelmän käyttöä aikuispotilaiden osalta perustellulle kohderyhmälle silloin, kun potilas ei ole saanut lääkehoidosta tai psykososiaalisista menetelmistä apua. Myös tDCS-menetelmän osalta on käyty systemaattisesti läpi tutkimuksia, mutta tutkimusnäyttöä sen vaikuttavuudesta lääkeresistentin masennuksen hoidossa ei ole löytynyt riittävästi, joten sen käyttöä rajoitetaan suosituksella.

Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, jotka sairastavat lääkeresistenttiä masennusta.
Suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa, josta löytyvät myös valmistelumuistio sekä sen liitteinä Palkon hankkimat näytönastekatsaukset. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle:  https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/osallistuminen/1836/kysely/

Kommentointiaika päättyy 27.5.2024.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected] tai 02951 63409. 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi