Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) pitkäkestoisen hermovauriokivun (neuropaattisen kivun) hoidossa - suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 28.6.2024 15.26
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 12.6.2024 hyväksynyt suositusluonnoksen ”Transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) pitkäkestoisen hermovauriokivun (neuropaattisen kivun) hoidossa” julkaistavaksi kommentointia varten otakantaa.fi-palveluun. Luonnosta voi kommentoida 22.8.24 saakka. Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, jotka sairastavat pitkäkestoista neuropaattista kipua.

Palveluvalikoimaneuvoston suosituksilla pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuutta ja vaikuttavien menetelmien käyttöä eri hyvinvointialueilla. Suositusluonnoksen mukaan transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatiota (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatiota (tDCS) ei tässä vaiheessa suositeltaisi sisällytettäväksi julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan pitkäkestoisen neuropaattisen kivun hoidossa aikuisilla.  

Pitkäkestoinen neuropaattinen kipu on vakava sairaus, joka vaikuttaa monella tavoin potilaan elämänlaatuun ja heikentää merkittävästi toimintakykyä. Siihen liittyy vakavia oireita, joista keskeisimpiä ovat sähköiskun kaltaiset kivut, pistely tai polttava kipu, äärimmäinen herkkyys kosketukselle ja lihasheikkous. Pitkäkestoista neuropaattista kipua esiintyy noin 6-10 %:lla väestöstä.

Osa pitkäkestoisesta neuropaattisesta kivusta kärsivistä potilaista jää yleisimmin käytetyillä hoitomenetelmillä vaille riittävää hoitovastetta. rTMS- ja tDCS-menetelmien hyötyjä ovat niiden lievät haittavaikutukset ja se, että ne voivat antaa joillekin potilaille hoitovasteen silloin, kun potilas ei ole saanut apua muista hoitomuodoista. Suosituksen valmisteluun kootun tutkimusnäytön perusteella vaikuttavuuden arvioiminen oli molempien menetelmien osalta haastavaa tutkimusten heterogeenisyyden ja monien tutkimusten heikon laadun vuoksi. Tässä vaiheessa riittävän vakuuttavaa tutkimusnäyttöä kummankaan menetelmän vaikuttavuudesta neuropaattisen kivun hoidossa ei vielä ole. Myös näyttö hoidollisesti mielekkäästä pitkäaikaisvaikuttavuudesta on epävarmaa.

Yhden hoitojakson potilaskohtaiset kustannukset vaihtelevat muutamista tuhansista yli 5000 euroon riippuen hoitojaksoon sisällytettävien hoitokertojen määrästä ja hoitokäynnin pituudesta. Kohdennettaessa terveydenhuollon resursseja on tärkeää huomioida terveydenhuolto kokonaisuutena ja arvioida miten kivun hoidon resurssit käytetään mahdollisimman paljon terveyshyötyä tuottavasti pitkäkestoisen neuropaattisen kivun hoidossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa, josta löytyvät myös valmistelumuistio sekä sen liitteenä Palkon hankkima systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen syksyn aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle: 

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/osallistuminen/1884/kysely/

Kommentointiaika päättyy 22.8.2024.

Lisätietoja antavat:

Pääsihteeri Hanna-Mari Jauhonen, [email protected] (tavoitettavissa 5.8 jälkeen) tai

Erityisasiantuntija Sari Koskinen,  [email protected]  (tavoitettavissa 1.9. jälkeen)

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi