Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto on asettanut uuden terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sen kolmannelle toimikaudelle

11.6.2020 14.57
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) toimikaudelle 1.7.2020-30.6.2023. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutus-menetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta.

Valtioneuvosto on nimittänyt terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) toimikaudelle 1.7.2020-30.6.2023.  Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta. 

Terveydenhuollon palveluvalikoima määrittää julkisesti rahoitettujen terveyspalveluiden sisältöä.  Valikoiman määrittämisen tavoitteena on, että palvelut olisivat vaikuttavia, turvallisia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja koko väestön terveydenhuollon tarpeita oikeudenmukaisesti vastaavia.

Palveluvalikoimaneuvoston toiminta alkoi 2014 ja sen arvioinnit kattavat sekä uusien menetelmien hallitun käyttöönoton, käytössä olevien kokonaistaloudellisen vertailun, että vaikuttamattomien menetelmien poistamisen. Palveluvalikoimaneuvosto osallistuu myös aktiivisesti terveydenhuollon sisältöä ja sen määrittämisen reunaehtoja koskevaan julkiseen keskusteluun. Uusi neuvosto aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa kestävän, oikeudenmukaisen terveydenhuollon järjestäminen on uusien haasteiden edessä.

Linkki valtioneuvoston päätökseen https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806b5273

Lisätietoja antavat:

Ilona Autti-Rämö, pääsihteeri, 02951 63133, [email protected]

Reima Palonen, erityisasiantuntija, 02951 63090, [email protected]

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi