Valtioneuvosto on asettanut uuden terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sen neljännelle toimikaudelle

Julkaisuajankohta 8.6.2023 14.33
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) toimikaudelle 1.7.2023-30.6.2026. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta.

Suositusten lisäksi Palkon tehtävänä on laatia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, joita sovelletaan oireettomille henkilöille taudin varhaiseksi toteamiseksi tehtäviin tutkimuksiin. Kriteerit koskevat tutkimuksia, joista aiheutuu ionisoivasta säteilystä peräisin olevaa lääketieteellistä altistusta, kuten röntgentutkimuksia.

Terveydenhuollon palveluvalikoima määrittää julkisesti rahoitettujen terveyspalveluiden sisältöä.  Valikoiman määrittämisen tavoitteena on, että palvelut olisivat vaikuttavia, turvallisia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja koko väestön terveydenhuollon tarpeita oikeudenmukaisesti vastaavia.

Palveluvalikoimaneuvoston toiminta alkoi 2014 ja sen arvioinnit kattavat sekä uusien menetelmien hallitun käyttöönoton, käytössä olevien kokonaistaloudellisen vertailun, että vaikuttamattomien menetelmien poistamisen. Palveluvalikoimaneuvosto osallistuu myös aktiivisesti terveydenhuollon sisältöä ja sen määrittämisen reunaehtoja koskevaan julkiseen keskusteluun. Uusi neuvosto aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa kestävän, oikeudenmukaisen terveydenhuollon järjestäminen on uusien haasteiden edessä.

Linkki valtioneuvoston päätökseenhttps://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8083060d

Lisätietoja antavat: 

Kati Koskinen, pääsihteeri, 02951 63286, [email protected]
Reima Palonen, erityisasiantuntija, 02951 63090, [email protected]

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi