Lanneselän selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta koskeva suositus hyväksytty

29.6.2020 14.52
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on 11.6.2020 hyväksynyt suosituksen lanneselän selkäydinkanavan leikkaushoidosta ja sen jälkeisestä kuntoutuksesta.

Suositus koskee lanneselän selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta aikuispotilailla.  Lannerangan selkäydinkanavan ahtauma tarkoittaa selkäydinkanavan tai hermojuurikanavien taikka molempien ahtautumista. Ikääntymisen myötä tulevat rappeumamuutokset ovat yleisin syy ahtaumaan. Tyypillisiä oireita ovat ns. katkokävely eli kävellessä tuleva kipu, voimattomuus tai tuntohäiriö, joka vaikeuttaa tai estää kävelyä, taikka hermojuuren puristuksesta aiheutuva kipu taikka tunnon tai voiman puutos.

Alkuvaiheen tutkimus ja hoito

Palveluvalikoimaan kuuluu lannerangan selkäydinkanavan ahtauman ensisijaisena hoitona perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa toteutettava konservatiivinen hoito, johon sisältyy lyhytaikaisen levon opastus, omatoimisen kuntoutumisen ohjaus, ergonominen neuvonta sekä tarvittaessa fysioterapia ja kipulääkitys. 

Leikkaushoito

Leikkaushoidon harkintaan tulee ohjata potilas, jolla on yli kuusi kuukautta kestänyt merkittävästi haittaava katkokävelyoire tai jolla on edelliseen liittyen tai yksin yli kolme kuukautta kestänyt hermojuuriperäinen oire. 

Leikkaus kuuluu palveluvalikoimaan vaikeissa ja keskivaikeissa tilanteissa silloin, kun konservatiivisella hoidolla ei saada riittävää helpotusta oireisiin. Eri leikkaustekniikoiden välillä ei todettu eroja hoitotuloksessa. Leikkauksessa selkäydinkanavaa ahtauttavat rakenteet poistetaan ja siihen voidaan yksilöllisen harkinnan mukaan yhdistää luudutus. 

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Kotiutuessa ohjataan kaikille leikkauspotilaille omatoiminen harjoittelu kuntoutumisen edistämiseksi. Potilaiden toipumisen edistymistä tulee seurata riittävästi ottaen huomioon tehdyn leikkauksen laajuus. Pelkän avarrusleikkauksen jälkeen ei aina tarvita rutiininomaista käyntikontrollia leikanneessa yksikössä, vaan toipumisen seuranta on mahdollista järjestää myös sähköisiä kanavia käyttäen. Luudutusleikkauksen jälkeen potilas käy paikallisesti sovitun toimintamallin mukaisesti ensimmäisten kuukausien aikana leikanneessa yksikössä kontrollikäynnillä sekä fysioterapeutilla että kirurgilla. Kontrolleja jatketaan leikkauksen jälkeen leikanneessa yksikössä noin 1-2 vuoteen saakka joko fysioterapeutilla tai lääkärillä.

Leikanneessa yksikössä kirjoitetaan kotiutusvaiheessa avarrusleikkauksen jälkeen 2-6 viikon ja luudutusleikkauksen jälkeen 2-3 kuukauden sairauspoissaolotodistus. Tämän jälkeisen mahdollisen sairauspoissaolon tarve määritetään ensisijaisesti työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa, jossa tulee huolehtia myös toipumisen riittävästä seurannasta työkyvyn suhteen.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus kuuluu palveluvalikoimaan silloin, kun potilaan toipuminen viivästyy. Kuntoutustarpeen arvio on hyvä tehdä 4-6 viikon kuluttua leikkauksesta. Kuntoutuksen toteuttamisessa voidaan noudattaa Palkon biopsykososiaalisesta kuntoutuksesta pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa antaman suosituksen mukaisia menettelyjä.

Lisätietoja 24.7.2020 alkaen erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090 tai [email protected] .

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi