Palko hyväksyi suosituksen Sasitutsumabigovitekaani leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa

Julkaisuajankohta 16.6.2022 15.56
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi 15.6.2022 suosituksen, jonka mukaan sasitutsumabigovitekaani kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa hyväkuntoisilla (ECOG 0-1) aikuisilla, jotka ovat saaneet aiemmin kahta tai useampaa rintasyövän systeemistä hoitoa, joista vähintään yksi on annettu pitkälle edenneen taudin hoitoon. Hoito on perusteltua kohdentaa potilaille, joilla ei ole aivoetäpesäkkeitä tai joiden aivopesäkkeiden tilanne on vakaa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat merkittävästi julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta. 

Sasitutsumabigovitekaani on tarkoitettu käytettäväksi leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet kahta tai useampaa aikaisempaa systeemistä hoitoa, joista vähintään yksi on annettu pitkälle edenneen taudin hoitoon.

Tutkimusnäyttö perustuu faasin III, satunnaistettuun avoimeen ASCENT-tutkimukseen, jossa sasitutsumabigovitekaanin (n=235) tehoa ja turvallisuutta verrattiin lääkärin valitsemaan solunsalpaajahoitoon (n=233) hyväkuntoisilla potilailla. ASCENT-tutkimuksen mukaan sasitutsumabigovitekaani pidensi leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden etenemisvapaan elossaoloajan mediaania noin neljällä kuukaudella ja kokonaiselossaoloajan mediaania reilulla viidellä kuukaudella solunsalpaajia sisältävään vertailuhoitoon verrattuna. Palkon näkemyksen mukaan hoidon vaikutus elossaoloaikaan ennen taudin etenemistä ja kokonaiselossaoloaikaan on merkittävä. Teho on osoitettu hyväkuntoisilla potilailla, joilla ei ollut aivoetäpesäkkeitä. 

Sasitutsumabigovitekaanilla todettiin haittavaikutuksia enemmän kuin käytetyillä solunsalpaajilla. Erityisesti sasitutsumabigovitekaanin aiheuttamat neutropenia ja ripuli vaativat huomiota ja seurantaa hoidon aikana.

Potilaskohtaiset listahinnoin lasketut lääke- ja annostelukustannukset sasitutsumabigovitekaani-hoidolle ovat noin 72 000 €, kun hoidon kesto on 7 kuukautta. Hoitoon soveltuvia potilaita arvioidaan olevan 70-80 vuodessa. Sasitutsumabigovitekaani hoito maksaa vuodessa tukkuhinnoilla laskettuna noin 4,9–5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailuhoito. 

Kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä syöpäsoluissa ei esiinny estrogeeni- tai progesteronireseptoreita eikä HER2-kasvutekijän monistumaa. Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on parantumaton ja elämänlaatua heikentävä sairaus. Vuonna 2019 Suomessa todettiin naisilla 5 136 uutta rintasyöpätapausta ja 892 rintasyöpään liittyvää kuolemaa. Rintasyövistä noin 15-20 % on kolmoisnegatiivisia rintasyöpiä.

Suora linkki suositussivulle.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo 16.-22.6.2022 ([email protected]i tai 295 163 221).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.