Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi 12.12. kokouksessaan kahta CAR-T-hoitoa koskevat suositukset

Julkaisuajankohta 19.12.2019 10.17
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi 12.12. kokouksessaan kahta CAR-T-hoitoa koskevat suositukset. Suositusten mukaan aksikabtageenisiloleuseeli- ja tisagenlekleuseeli-hoidot kuuluvat palveluvalikoimaan uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Aksikabtageenisiloleuseeli (YescartaR) uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) tai primaarisen välikarsinan suurisoluisen B-solulymfooman (PMBCL) hoidossa

Linkki suositukseen: https://palveluvalikoima.fi/aksikabtageenisiloleuseeli

Tisagenlekleuseeli (KymriahR) uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa

Linkki suositukseen: https://palveluvalikoima.fi/tisagenlekleuseeli1

Aksikabtageenisiloleuseeli ja tisagenlekleuseeli kuuluvat kansalliseen palveluvalikoimaan hyväkuntoisten (WHO 0-1) aikuispotilaiden uusiutuneen tai hoitoresistentin DLBCL:n hoidossa ja aksikabtageenisiloleuseeli myös primaarisen välikarsinan suurisoluisen B-solulymfooman (PMBCL) hoidossa kahden tai useamman systeemistä syövän lääkehoitoa sisältäneen hoitolinjan jälkeen.

Aksikabtageenisiloleuseeli ja tisagenlekleuseeli ovat CAR-T-soluhoitoja, joissa potilaan omasta elimistöstä peräisin olevia T-soluja on geneettisesti muokattu tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsoluja.

Palko toteaa kyseessä olevan lupaava uusi hoitomuoto. Osa potilaista saa hoidosta pitkäkestoisen ja pysyvämmän vasteen ja pysyy elossa myös pitkäaikaisessa seurannassa. Hoitotulokset vaikuttaisivat olevan parempia aksikabtageenisiloleuseelilla ja tisagenlekleuseelilla kuin mitä muilla aiemmilla hoitovaihtoehdoilla on raportoitu.

Aksikabtageenisiloleuseeli- ja tisagenlekleuseeli-hoitojen vaikuttavuuden arviointi on kuitenkin toistaiseksi vielä epävarmaa. Hoitojen päätutkimuksissa ei ole ollut mukana vertailuryhmää ja hoidettujen potilaiden määrä on toistaiseksi pieni. Hoitoihin liittyy merkittävässä määrin vakavia haittavaikutuksia ja hoidon toteuttaminen edellyttää tehohoitovalmiutta. Hoito voidaan toteuttaa vain hoitomenetelmän valmistajan hyväksymissä hoitokeskuksissa. Tarvitaan lisää seurantatietoa haitoista sekä tietoa hoidon toimivuudesta osana normaalia terveydenhuoltopalvelua.

CAR-T-hoitojen kokonaiskustannukset ovat huomattavan korkeat ja kliiniseen näyttöön liittyy merkittävää epävarmuutta. Hoitojen julkinen listahinta on 320 000 - 327 000 € ja hoitojen käyttöönottoon liittyy myös muita terveydenhuoltojärjestelmää kuormittavia kustannuksia. Fimean arvion mukaan Suomessa voisi olla vuosittain noin 40 hoitoon CAR-T-hoitoon soveltuvaa potilasta. CAR-T-hoitojen sisällyttäminen palveluvalikoimaan edellyttää, että hoidon myyjä ja järjestäjä sopivat merkittävästä hinnanalennuksesta.

Lisätietoja antavat:

erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, puh./tel.   +358 295 163 221 (31.12.2019 saakka) sekä pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, puh/tel. +358 295 163 133 (2.1.2020 alkaen)

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.