Polatutsumabi-Vedotiinin yhdistelmähoito diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

Julkaisuajankohta 11.5.2023 15.30
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.5.2023 suosituksen, jonka mukaan polatutsumabi-vedotiini ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan aiemmin hoitamattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa. Palkon näkemyksen mukaan hoidolla todettiin olevan vaikutusta etenemisvapaaseen elinaikaan (PFS), mutta ero nykyhoitoon on kliinisesti vaatimaton. Polatutsumabi-vedotiinihoidon ei ole osoitettu lisäävän elinaikaa.

Polatutsumabi-vedotiini (Polivy) on CD79b-kohdennettu vasta-aine-lääkekonjugaatti. Sille on aikaisemmin myönnetty myyntilupa uusiutunutta tai hoidoille huonosti reagoivaa DLBCL:aa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon yhdistelmänä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa.

Tutkimusnäyttö perustuu faasi III:n POLARIX-tutkimukseen, jossa pola-R-CHP-hoitoa verrattiin rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin, vinkristiinin ja prednisonin (R-CHOP) -yhdistelmähoitoon. Tutkimuksessa pola-R-CHP-hoidolla taudin etenemisen riskin osoitettiin olevan alhaisempi kuin R-CHOP-hoidolla kahden vuoden seurannassa. Pola-R-CHP-hoidon vaikutusta elossaoloaikaan ei toistaiseksi tiedetä. 

Palkon näkemyksen mukaan hoidolla on todettu olevan vaikutusta etenemisvapaaseen elinaikaan (PFS), mutta saavutettu etu vertailuhoitoon nähden oli kliinisesti vaatimaton. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat suhteellisen nuoria (mediaani 65 vuotta) ja hyväkuntoisia. Tutkimusryhmien välillä ei todettu eroja elossaolo-osuuksissa, hoitovasteessa, elämänlaadussa tai haittavaikutusten yleisyydessä. 

Potilaskohtaiset kustannukset ja budjettivaikutus nykyhoitoon verrattuna ovat merkittävästi suuremmat. Pola-R-CHP-hoidon potilaskohtaiset lääke-ja annostelukustannukset ovat noin 61 000 euroa ja vertailuhoidon noin 12 000 euroa, kun hoidon kesto on 3,5 kuukautta.  Fimean arvion mukaan pola-CHP-yhdistelmähoidon aiheuttama lisäkustannus 140–190 potilaalle on listahinnoin 6,8–9,3 miljoonaa euroa. 

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) on aggressiivinen imusolujen syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 600−700 uutta DLBCL-tapausta. Suurin osa tapauksista todetaan 65−74-vuotiailla. Potilaista paranee ensilinjan hoidolla noin 60−70 %. 

Suora linkki suositussivulle

Lisätietoja antaa pääsihteeri Kati Koskinen, [email protected] tai 0295 163 286
 (ei ajalla 12.-19.5.2023).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi