Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen, joka koskee aikuisia lääkeresistenttiä masennusta sairastavia potilaita

Julkaisuajankohta 20.6.2024 13.49
Tiedote

Palkon kokous hyväksyi kokouksessaan 12.6.2024 suosituksen Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) lääkeresistentin masennuksen hoidossa, joka koskee aikuisia lääkeresistenttiä masennusta sairastavia potilaita.

Suosituksen mukaan:

a)    Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan lääkeresistentin masennuksen hoidossa aikuisilla sen jälkeen, kun potilasta on ensin hoidettu vähintään kahdella asianmukaisesti toteutetulla lääkehoidolla, mutta ne eivät ole potilasta auttaneet, tai niitä ei ole perustellusti voitu potilaan hoidossa käyttää.

b)    Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan lääkeresistentin masennuksen hoidossa aikuisilla.

rTMS:n ja tDCS:n vaikuttavuudesta nuorten tai ikääntyneiden henkilöiden lääkeresistentin masennuksen hoidossa ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa.  

Suositus on kohdennettu niille julkisen terveydenhuollon palvelunjärjestäjille, jotka järjestävät lääkeresistenttiä masennusta sairastavien potilaiden hoitoa. Lääkeresistentillä masennuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kahdesta perättäisestä asianmukaisesti toteutetusta lääkehoitokokeilusta ei ole saatu lääkärin tekemän arvion perusteella selkeää hoitovastetta ja masennus on luonteeltaan keskivaikeaa tai vaikeaa. 

Lääkeresistenttiä masennusta sairastavat ovat potilasryhmä, joka ei välttämättä pysty itse ajamaan omaa etuaan. Palvelujärjestelmän on varmistettava, että näille potilaille on saatavilla vaikuttavaa hoitoa potilaiden yksilöllistä tarvetta vastaavasti ja yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuen. Resurssien riittävyys tulee myös tasapainottaa näiden menetelmien tarjoamisen kanssa.

Lääkeresistentti masennus on vakava sairaus, joka vaikuttaa monella tavoin potilaan elämänlaatuun ja heikentää merkittävästi toimintakykyä. Siihen liittyy vakavia oireita, joista keskeisimpiä ovat masentunut mieliala, kiinnostuksen tai mielihyvän kokemuksen heikkeneminen sekä voimavarojen väheneminen, joista seuraa työ- ja toimintakyvyn heikentymistä. Vuosittain erikoissairaanhoidossa hoidetaan varovasti arvioiden 6 000-20 000 lääkeresistenttiä masennusta sairastavaa potilasta.

Transkraniaalisen sarjamagneettistimulaation (rTMS) vaikuttavuudesta on kohtalaista tutkimusnäyttöä aikuisten lääkeresistentin masennuksen hoidossa. rTMS:n vaikuttavuus vaihtelee antotavan mukaan. 

Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) aikuisten lääkeresistentin masennuksen hoidossa ei ole kliinisesti merkittävästi lumehoitoa vaikuttavampaa. 
rTMS- eikä tDCS-menetelmillä ole todettu olevan merkittäviä haittavaikutuksia aikuisten eikä lasten tai nuorten hoidossa, kun noudatetaan turvasuosituksia.

Suosituksessa todetaan, että suosituksesta julkiselle taloudelle aiheutuvien lisäkustannusten suuruudesta on vaikeaa esittää tarkkaa arvioita. Potilaan rTMS- hoitojakson kustannukset riippuvat mm. hoitokertojen määrästä ja hoitoyksikön kustannuksista.  Saamiensa tietojen perusteella Palko arvioi, että potilaan yhden hoitojakson kustannus on n. 3500 €. Hoito on kustannusvaikuttavaa vain silloin, kun hoidon yksikkökustannus on vähemmän kuin 100 €. Se ei nykyisillä hoitokäytännöillä toteudu. Todennäköisesti yhteiskunnalle aiheutuvat epäsuorat kustannukset, esim. sairaalahoidon tarve potilaiden voinnin kohentumisen myötä ja sairauspäivärahojen määrä potilaiden parantuneen työmarkkina-aseman myötä, pienenisivät.

Suositus, tiivistelmä, valmistelumuistio ja muu materiaali löytyvät Palkon kotisivuilta valmiiden suositusten sivulta.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected]  tai
puh. 02951 63409.


Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta  www.palveluvalikoima.fi